Zakladanie spoločností


Vieme pre Vás založiť nasledovné druhy spoločností:
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • akciová spoločnosť
  • komanditná spoločnosť
  • občianske združenie
Ponúkame Vám komplexný servis pri založení novej spoločnosti. Na základe Vašich špecifikácií Vám pripravíme dokumenty súvisiace so založením spoločnosti a na základe plnej moci, ktorú nám udelíte Vás budeme zastupovať pred živnostenským úradom ako aj obchodným registrom.

Jediné čo z Vašej strany budeme potrebovať je Váš podpis na dokumentoch pripravených podľa Vašich špecifikácií - zvyšok zariadime my.

Pre Vašu novozriadenú spoločnosť ponúkame možnosť prenájmu sídla spoločnosti ako aj krátkodobý prenájom zasadačky v centre Bratislavy.

Pre bližšie informácie o našej ponuke nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio