Účtovníctvo


Spoločnosť Emineo Partners zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva a s tým súvisiace účtovné služby, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klienta a častokrát na mieru šitým riešeniam. Do portfólia našich účtovných služieb patrí profesionálne poradenstvo v oblasti optimalizácie účtovných a daňových procesov malých a stredných podnikov. Služby poskytujeme nielen slovenským, ale aj zahraničným klientom.

Klienti, ktorým vedieme účtovníctvo sa môžu spoľahnúť, že všetky výkazy sú podané načas, sú vypracované správne a klienta nič neprekvapí. Naši klienti môžu využiť účtovníctvo on-line, pri ktorom majú on-line prístup do svojej účtovnej databázy, kde môžu vystavovať faktúry, kontrolovať si neplatičov, priebežne si pozerať a analyzovať výsledok svojej hospodárskej činnosti.

Našim klientom poskytujeme v oblasti účtovníctva nasledovné služby:
 • Spracovanie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie daňových priznaní na daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel
 • Priebežné uzatváranie účtovníctva
 • Vystavovanie odberateľských faktúr v mene klienta
 • Priebežné párovanie platieb odberateľských faktúr a tvorba „reportu neplatičov“ pre klienta
 • Pravidelné zasielanie štandardných ako aj individuálnych reportov pre klienta
 • Elektronické podávanie dokumentov na daňový úrad v mene klienta
 • Zastupovanie klienta pred daňovým úradom
Štandardy našej práce:
 • Pravidelné zasielanie informačných emailov s informáciami o blížiacich sa termínoch
 • Priebežné uzatváranie účtovníctva (vyčistenie neznámych platieb v priebehu roka)
 • Zasielanie informácií o platbe DPH a iných daní minimálne 3 pracovné dni pred termínom platby
 • Každý klient má vytvorenú špeciálnu emailovú adresu v tvare klient@emineopartners.sk a emaily zasielané na túto adresu sú automaticky preposielané pracovníkom, ktorý pracujú na agende daného klienta ako aj supervízorovi, ktorý zodpovedá za kontrolu agendy daného klienta
 • Klient vrámci pravidelného balíka služieb získava určitý počet konzultačných hodín s daňovým poradcom
Online účtovníctvo

Naši klienti môžu využiť aj účtovníctvo online, ktoré prináša veľa výhod.
Výhody účtovníctva
 • JE ZADARMO! – klienti, ktorí vystavujú cez online prístup odberateľské faktúry (min. 33 ks mesačne) neplatia pravidelný poplatok 19 Eur/mesačne za prístup do online účtovníctva.
 • ŠETRÍ NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA! – klienti, ktorí vystavujú cez online prístup viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu za spracovanie účtovníctva.
 • Klient má online prístup k aktuálnym, dôležitým informáciám. Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient:
  • Pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr
  • Priebežne sledovať vývoj výnosov a nákladov a zisku spoločnosti a to až do detailov na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štuktúru nákladov

Emineo Partners bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo on-line a vďaka našim skúsenostiam vieme klientom poskytnúť maximálne využitie všetkých výhod, ktoré účtovníctvo on-line prináša.

Každý klient má individuálny spôsob akým sleduje kľúčové finančné ukazovatele svojej firmy. Preto okrem štandardných účtovných výstupov pre klientov pripravuje aj pravidelný reporting podľa požiadaviek klienta.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio