Spracovanie miezd


Našim klientom ponúkame komplexný servis v oblasti spracovania miezd. Mzdová problematika si vyžaduje veľkú pozornosť z dôvodu neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže. Spracovanie miezd zamestnancov našich klientov zabezpečujeme v plnom rozsahu na profesionálnej úrovni.

Vrámci spracovania miezd a HR ponúkame nasledovné činnosti:
  • registrácia zamestnancov v zdravotných poisťovniach, sociálnej poisťovni
  • výpočet miezd
  • zasielanie výplatných pások emailom na email zamestnanca
  • príprava výkazov do poisťovní a na daňový úrad
  • príprava prevodného príkazu na výplatu miezd, odvodov a daní
  • vypracovanie individuálnych potvrdení pre účely zamestnancov
  • ročné zúčtovanie dane pre jednotlivých zamestnancov

Takisto Vám vieme ponúknuť aj nasledovné služby:
  • príprava pracovných zmlúv podľa individuálnych požiadaviek
  • skončenie pracovných pomerov
  • vymáhanie náhrady škody voči zamestnancom

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio