Špeciálne služby

Život podnikateľa a správa majetku prinášajú rôzne neštandardné situácie, ktoré našim klientom radi pomôžeme vyriešiť. Prostredníctvom nášho tímu zabezpečujeme rôzne služby. Budeme radi keď sa na nás obrátite v akejkoľvek otázke súvisiacej s účtovníctvom, daňami, právom či korporátnymi financiami.
Právne poradenstvo, daňové poradenstvo a audítorské služby poskytujeme klientom prostredníctvom spolupracujúcich osôb oprávnených na poskytovanie právnych služieb, daňových služieb a audítorských služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio