Relokačné služby Pre klientov pochádzajúcich z krajín tretieho sveta, ktorí chcú začať svoj osobný alebo podnikateľský život na území Slovenskej republiky, ponúkame službu zastupovania pred cudzineckou políciou a vybavenie povolenia na pobyt. Uvedené služby ponúkame aj občanom krajín EÚ, ktorí sa potrebujú nahlásiť na cudzineckej polícii na pobyt v SR. S uvedenou službou máme bohaté skúsenosti. Našim klientom pripravujeme kompletnú dokumentáciu, ktorú pre žiadosť o pobyt budú potrebovať. Od klienta je vyžadovaný len cestovný pas a výpis z registra trestov z krajín, kde predtým žil. Pobyt sme vybavovali už pre stovky klientov, ktorých zastupujeme v rôznych mestách Slovenska ako aj pri všetkých situáciách (povolenie na pobyt, na podnikanie, na zlúčenie rodiny, na zamestnanie, na štúdium a iné).

Naše služby ponúkame v oblasti individuálneho sťahovania občanov EÚ ako i pre občanov mimo EÚ. Občanom EÚ pomáhame získať preukazy totožnosti, registráciu zdravotného poistenia ako i ďalšie služby.
Pre občanov mimo EÚ zabezpečujeme aj nasledovné služby:
- príspevky na zamestnanie a pobyt,
- povolenia na pobyt na obchodné účely,
- pomoc s príspevkami na trvalý pobyt a ďalšie služby, ktoré sa môžu vyžadovať

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio