Odkup a likvidácia spoločností


Máte spoločnosť a prestali ste už podnikať? Máme pre Vás rôzne možnosti ako ukončiť Vaše podnikanie.

Možnosti, ktoré ponúkame:
  • odpredaj obchodného podielu spoločnosti
  • likvidácia spoločnosti

Odpredaj obchodného podielu spoločnosti

Ak máte spoločnosť, ktorá má nemá záväzky ani pohľadávky, má kompletné a správne vedené účtovníctvo - odporúčame Vám ponúknuť danú spoločnosť na odpredaj.

Po audite účtovnej dokumentácie Vašej spoločnosti budeme ponúkať Vašu spoločnosť záujemcom o začatie podnikania.

Odpredajom obchodného podielu sa zbavíte povinnosti platiť daňovú licenciu. Daňovú licenciu zaplatí nový majiteľ spoločnosti.

Likvidácia spoločnosti

Ponúkame Vám kompletný servis spojený s likvidáciou spoločností. Likvidáciu spoločnosti odporúčame najmä v prípade, kedy nechcete aby sa účtovné a právne dokumenty Vašej firmy dostali do rúk iných osôb.

V rámci likvidácie spoločnosti Vám ponúkame možnosť zlikvidovať spoločnosť. V takýchto prípadoch vystupujeme v priebehu likvidácie v pozícií likvidátora spoločnosti.

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 0903 282050 alebo emailom office@emineopartners.sk.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio