Daňové poradenstvo


Daňové poradenstvo poskytnuté našim daňovým poradcom chráni klienta, nakoľko zodpovednosť pri poradenstve, ktoré poskytne licencovaný daňový poradca prechádza z klienta na daňového poradcu.

Každá firma má snahu má platiť iba také dane aké je potrebné. Legálna optimalizácia daní je právo každého podnikateľského subjektu a radi Vám pomôžeme pri riešení daňovej problematiky.

Registrácia spoločností na DPH


Medzi najčastejšia služby vrámci daňového poradenstva patrí registrácia spoločnosti na DPH (daň z pridanej hodnoty).

Ročne registrujeme na daň z pridanej hodnoty desiatky spoločností vďaka čomu máme v tejto oblasti detailné know-how.

Daňový úrad má na posúdenie žiadosti o registráciu na DPH 21 dní, prípadne 60 dní ak vznikne daňovému subjektu povinnosť zložiť zábezpeku na daň.

Daňový úrad bude vyžadovať zábezpeku v prípade, že:
  • je spoločnosť v prípravnej fáze
  • je žiadaľ fyzická osoba, ktorá má negatívnu históriu
  • konateľ alebo spoločník žiadateľa je osoba s negatívnou históriou
  • konateľ alebo spoločník žiadateľa je osoba, ktorá pôsobila v inon daňovom subjekte, ktorý má negatívnu históriu

Žiadosť o registráciu môže daňový subjekt podať aj v prípade, že obrat subjektu za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol hodnotu 49 790 Eur.

V rámci služby registrovania spoločnosti na daň z pridanej hodnoty pripravíme žiadosť o registráciu na DPH a zastupujeme daňový subjekt pri ústnom pojednávaní na daňovom úrade. V prípade, že Vás táto služba zaujala, budeme radi keď nás budete kontaktovať.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio