Spoločnosť Emineo Partners poskytuje komplexné služby v oblasti firemných financií.

Naše služby zahŕňajú:
- trestná zodpovednosť právnických osôb
- zakladanie spoločností
- ready-made spoločnosti
- odkup a likvidácia spoločností
- účtovníctvo
- spracovanie miezd a HR
- daňové poradenstvo

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio